Rotary

Wie zijn we

Wie zijn we?

De Rotary Club Overijse-ZoniŽn (RCOZ) is een service- en vriendenclub enmaakt deel uit van Rotary International een vereniging van 1,2 miljoen leden wereldwijd verspreid over 35.000 clubs.
Onze clubbestaat inmiddels 50 jaar en de leden, momenteel een dertigtal, komen vooral uit de vier gemeenten van de Druiventreek..

Onze waarden en normen

  • Onze belangrijkste waarden zijn vriendschap en sociale betrokkenheid. De leden van Rotary ondernemen acties voor duurzame projecten gaande van gezondheid, vrede, water, alfabetisering en de bescherming van ons milieu.

  • Onze steun aan goede doelen wordt gefinancierd door eigen bijdragen van de leden maar vooral door het organiseren van acties en fondsenwerving.De Druivenstreek is hiervoor ons actieterrein.

  • Tijdensons 50-jarig bestaan hebben wij al ruim 750.000 € ingezameld voor onze goede doelen.

  • De laatste jaren organiseren wijeen jaarlijks concert in den Blank in Overijse.

  • Met de opbrengsten van het concert en onze andere jaarlijks terugkerende acties konden we diverse lokale goede doelen ondersteunen zoals De Kerselaar, Ijsedal, De Berken,Kinderdorp, Voedselhulp, MozaÔek en Ganspoel.

  • Daarnaast nemen we deel aan onze internationale doelen zoals aan de uitroeiing van polio.Voor de toevallige bezoeker die graag meer over ROTARY te weten komt :
We zijn een "serviceclub". Dat betekent dat wij enerzijds regelmatig samenkomen om onze wederzijdse vriendschap gestalte te geven. Deze samenhorigheid is anderzijds de basis voor een concreet en onbaatzuchtig dienstbetoon aan de hulpbehoevende medemens, in eigen streek en in de wijde wereld, elk jaar opnieuw. Samen en in eigen beheer kunnen we gewoon meer en beter.

Wij zijn een onafhankelijke groep vrienden die gekozen hebben om deel uit te maken van de wereldwijde associatie van ROTARY INTERNATIONAL, omdat we ons herkennen in de waarden van deze vereniging. Wij geloven in de kracht van een solidair nationaal en internationaal engagement.

Bij het betrachten van een ideale dienstvaardigheid in ons beroep en prive laten wij ons zoals alle rotariers ter wereld leiden door de vier vragen van de stichters van de Rotarybeweging :

  • Is het waar ?
  • Is het rechtvaardig en redelijk ?
  • Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap ?
  • Komt het alle betrokkenen ten goede ?

Steun onze projecten

Alle steun voor onze goede doelen is steeds welkom

IBAN: KBC BE17 7340 3257 3821 (BIC: KREDBEBB) op rekening van Rotary club Overijse-ZoniŽn - sociale kas

Onze werking

Onze club wordt geleid door een bestuur.
Voor het jaar 2020/2021 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Voorzitter: Gerard Hof
Ondervoorzitter: Mark Jorissen
Secretaris: Karin Verdoodt
Uittredend voorzitter: Vick Verhaeghe
Inkomend voorzitter: Kristine Peeters
Penningmeester: Koen Vermout
Clubmeester: Rolf Putteman

De leden komen de eerste, tweede en vierde woensdag bijeen in het Koloniënpaleis in Tervuren. De derde woensdag wordt een aperitief georganiseerd bij een lid thuis. Bij een vijfde woensdag in de maand worden de partners van de leden uitgenodigd op een feestelijke bijeenkomst.