Reglement

Rotary Club Overijse-ZoniŽn VZW

Reglement voor deelname aan de wandelingen en fietsroutes binnen de actie Wandel en fiets voor meer groen en natuur in de Druivenstreek

De actie Wandel en fiets voor meer groen en natuur in de Druivenstreek heeft enerzijds als doel de aandacht te vestigen op het belang van groen en natuur in de Druivenstreek en is anderzijds een fondsenwerving voor het aanplanten van solitaire en duurzame bomen.
De Rotary Club Overijse-Zoniën vzw (RCOZ) heeft een aantal wandelingen en fietsroutes in de Druivenstreek op haar website geplaatst waaraan deel kan worden genomen van 21 maart tot en met 5 juni 2021.
Ieder deelnemer die aan deze actie wenst deel te nemen wordt gevraagd zich in te schrijven via de website van RCOZ (www.rcoz.be) en verklaart zich akkoord met onderstaande regels.

1. Bijdrage: Elke volwassene die deelneemt aan de wandelingen of fietstochten wordt gevraagd een bijdrage van 10 euro te betalen. Deze bijdrage zal dienen voor de aankoop en aanplanting van solitaire, duurzame bomen in de Druivenstreek. Kinderen en adolescenten tot en met 18 jaar betalen geen bijdrage. Na inschrijving via de website van RCOZ (www.rcoz.be) wordt de bijdrage betaald op rekening van RCOZ sociale kas BE17 7340 3257 3821.

2. Elke deelnemer schrijft zich in als lid van een team. Een team kan uit één persoon bestaan of meerdere personen. Er is geen maximum aantal voor een team voorzien.

3. Ieder team heeft een teamleider. De teamleider geeft het team een naam en communiceert dit aan de andere deelnemers van het team.

4. Ieder lid van een team schrijft zich persoonlijk in via de website van RCOZ en betaalt de bijdrage met duidelijke vermelding van bijdrage en naam van het team. Het aantal deelnemende kinderen en adolescenten tot en met 18 jaar kan door de volwassen deelnemer worden opgegeven.

5. Het bedrag van de inschrijvingsbijdragen van de eerste 400 volwassen deelnemers zal door de leden van de Rotary Club Overijse-Zoniën vzw worden verdubbeld. Wanneer bijkomende bedragen door de teams worden ontvangen voor niet direct aanwijsbare deelnemers worden deze meegeteld bij de berekening van de verdubbeling. Hierbij geldt dat het maximum bedrag van de verdubbeling 3.500 € bedraagt.

6. Gift: Ieder team kan bijkomend giften inzamelen voor deze actie. Deze giften kunnen komen van de teamleden zelf of derden die het team wensen te ondersteunen (familie, vrienden, collega’s etc). Zoals dit geldt voor de bijdragen zal het bedrag van de giften dienen voor de aankoop en het aanplanten van solitaire, duurzame bomen in de Druivenstreek. Over het inzamelen van giften zullen de leden van een team zelf communiceren onder elkaar en naar derden.

7. Voor een gift kan via de website van RCOZ worden ingeschreven en betaald op rekening van RCOZ sociale kas BE17 7340 3257 3821. Giften mogen ook rechtstreek worden betaald op deze rekening van RCOZ met duidelijke vermelding van Gift en naam van het team.

8. Voor een bedrag van 250 euro (bijdragen en giften) kan een team een persoonlijke boom laten aanplanten. Voor aanplanting van bomen op het openbaar domein beslist Rotary Club Overijse-Zoniën vzw over het soort van boom en de locatie van aanplanting. De locatie is altijd binnen één van de vier gemeenten van de Druivenstreek en in overleg met de gemeenten. De aanplantingen van de bomen mag ook op privé terrein gebeuren wanneer deze aanplantingen bijdragen tot aantrekkelijke schaduwrijke straten en groene woonkernen. Rotary Club Overijse-Zoniën beoordeelt of deze aanplantingen op privé terreinen in aanmerking komen.

9. Het planten van de bomen zal vooral in het plantseizoen na de zomer van 2021 gebeuren. De leden van de teams die een persoonlijke boom hebben geschonken zullen uitgenodigd worden wanneer hun persoonlijke boom zal worden aangeplant.

10. Wanneer een team een bordje op hun persoonlijke boom wenst aan te brengen dan kan dit door een bijkomende betaling vanaf 25 euro.

11. Sponsor: Bedrijven en organisaties die onze actie wensen te ondersteunen kunnen dit doen via registratie op onze website en betaling op rekening van RCOZ sociale kas BE17 7340 3257 3821. met vermelding van Sponsor en naam. De verschillende sponsorformules, bedragen en tegenprestaties zijn te vinden op onze website.

12. Een sponsor kan opteren voor de aanplanting van één of meerdere bomen bij betaling van 250 euro of veelvouden hiervan. De bomen mogen op eigen grond of bedrijfsterrein worden aangeplant maar hier geldt het principe dat de eerste boom en nadien de helft van de overige bomen op het openbaar domein worden aangeplant. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor bomen die op eigen bedrijfsterrein worden aangeplant maar die duidelijk zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Punt 9 en 10 zijn eveneens van toepassing voor de sponsors.

13. Algemeen: De geldende corona-regels dienen nageleefd te worden. Volgens de huidige regels mogen groepen maximum uit tien personen bestaan en moet 1,5 meter afstand worden gehouden tussen de deelnemers behalve voor personen uit eenzelfde bubbel of kinderen onder de 12 jaar. Neem altijd een mondmasker mee. Het dragen ervan is op veel plaatsen in de bebouwde kom van de gemeenten in de Druivenstreek verplicht.

14. De afstand van de wandelingen bedraagt tussen de 6 km en ruim 10 km en van de fietsroutes tussen de +/- 22 km tot +/- 55 km. Elke deelnemer verklaart dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is om te bepalen of hij voldoende fit en gezond is voor de deelname aan de trajecten. Voor deelname aan de fietstochten wordt aangeraden een fietshelm te dragen.

15. Inschrijven kan vanaf begin maart tot en met 5 juni 2021.

16. De deelnemers kunnen op eigen initiatief voor sommige wandelingen een gids inschakelen. Op de website van RCOZ (www.rcoz.be) zijn de contactgegevens hiervoor te vinden. De prijs is bedraagt 60 € of 70 € naar gelang de wandeling en wordt rechtstreeks door de deelnemers aan de gids betaald.

17. Het parcours van de wandelingen en fietsroute is te vinden op website van RCOZ (www.rcoz.be). Via RouteYou kan de route worden afgedrukt of gedownload op een smartphone. Het parcours ter plaatse is niet aangeduid met fysieke bordjes. Voor sommige wandelingen kunnen bepaalde paden modderig zijn bij regenweer. Het is aan te raden dit op voorhand te checken bij de beschrijving van de wandelingen.

18. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar persoonlijke bezittingen tijdens de wandelingen en fietsroute. De Rotary Club Overijse-Zoniën vzw is niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van de persoonlijke bezittingen van de deelnemers.

19. Bepaalde trajecten lopen via de openbare weg. Het verkeersreglement is hier van toepassing en dient nageleefd te worden. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor schadegevallen die te wijten zijn aan het niet-naleven van de wegcode of onverantwoord gedrag van de deelnemer.

20. Van iedere deelnemer wordt verwacht de mooie natuur te respecteren, op de paden te blijven, de hond aan de leiband te houden en nergens afval achter te laten