Artikel Magazine Huldenberg

Wandel en fiets voor meer groen en natuur

Onder het voorzitterschap van Gerard Hof, inwoner van Huldenberg, start de Rotary Club Overijse-Zoniën op 21 maart de actie ‘Wandel en fiets voor meer groen en natuur in de Druivenstreek’.
De actie loopt tot zaterdag 5 juni (Wereldmilieudag) en bestaat uit een twaalftal uitgestippeldewandelingen en een fietstocht in de Druivenstreek waarvoorje je kan inschrijven voor 10€.
Het bedrag van deeerste 400 inschrijvingen wordt verdubbeld door de leden van onze club enwordt integraal gebruikt voor de aankoop en aanplanting van duurzame bomen in onze gemeente en in de drie andere gemeenten van de Druivenstreek.

De Rotary is eenvereniging van 1,2 miljoen leden wereldwijd verspreid over 35.000 clubs.
In de Druivenstreek zijn de Rotary Club Overijse-Zoniën en de internationale Rotary Club Tervuren actief.De leden van Rotary ondernemen acties voor duurzame projecten gaande van gezondheid, vrede, water, alfabetisering en de bescherming van ons milieu.

IS DE ROTARY NIET MEER GEKEND VOOR Goede Doelen

Gerard:Dat klopt. Met de opbrengsten van ons jaarlijks concert en andere terugkerende acties steunen wij naast onze internationale humanitaire projecten, vooral ook lokale goede doelen zoals Voedselhulp, Kinderdorp, Mozaïek (praatcafé’s rond dementie), Ganspoel etc. Maar met de uitbraak van Covid-19kon ons jaarlijks concert niet doorgaan en gingen we op zoek naar een alternatieve actie. Wandelen en fietsen mogen we gelukkig nog doen en zo sloten wij aan bij één van onze internationaleprojecten rond de bescherming van ons milieu. Wat niet wil zeggen dat we dit jaar onze jaarlijks terugkerende goede doelen niet meer financieel ondersteunen.

WAT WILLEN JULLIE JUIST BEREIKEN MET DEZE ACTIE?

Gerard: In de eerste plaats willen we aandacht vragen voor de bescherming van ons milieu en het belang van groen en natuur in de Druivenstreek. Onze wandeltrajecten verkennen niet alleen de prachtige natuur maar sommige gaan langs recente of geplande milieuprojecten van gemeenten of natuurorganisaties. Zo loopt een traject van onze wandelingen in Huldenberg langs één van de vele mooie trage wegen en nieuw aangelegde fietspaden. Sensibiliseren dat is ons hoofddoel.
Onze bomenactie is een onderdeel van deze actie. Rotaryleden steken graag de handen uit de mouwen en willen iets concreets doen. Daarom koppelen we het aankopen en aanplanten van duurzame bomen aan onze actie. We realiseren ons natuurlijk wel dat dit een eerder symbolische bijdrage voorstelt maar we willen hiervoor samenwerken met de gemeenten, de provincie en natuurorganisaties.

WAT MOETEN WE ONS VOORSTELLEN BIJ MEER GROEN EN NA

Gerard: Met meer groen bedoelen we vooral groen in de woonkernen maar ook langs de verbindingswegen tussen die kernen. We zouden graag pleiten voor meer groene pleinen en meer bomen langs de straten. We werken hiervoor samen met Jo Maes en zijn initiatief van het bomencharter dat ook door de gemeente Huldenberg werd ondertekend. Uit diverse studies blijkt dat de aanwezigheid van groen in onze woonomgeving een positief effect heeft zowel op onze fysieke als op onze mentale gezondheid.
Met meer natuur zullen de inwoners van Huldenberg misschien denken ‘Maar er is toch al veel natuur in onze gemeente?’. En dat is ook zo. Huldenberg is één van de meest natuurrijke gemeenten van Vlaanderen met waardevolle natuur op meer dan één derde van haar oppervlakte. Maar onze natuur is heel kwetsbaar en mooie bossen zoals het Rodebos en het Magrijsbos lopen het risico geïsoleerd te raken door verdere bebouwing. Wat we met meer natuur bedoelen is in de eerste plaats het versterken van de verbindingen tussen deze natuurgebieden door behoud van de open ruimte, door meer kleine landschapselementen in de landbouwgebieden, door bijkomende bosverbindingen.

WAT DOET DE ROTARY ZELF?

Gerard: Onze Rotary club Overijse-Zoniën heeft een beperkt aantal leden. Desalniettemin hebben de leden een eigen inbreng gedaan van 3.500 €, bovenop alle kosten voor de eigenlijke organisatie van de hele actie.

De leden verdubbelen op die manier de inschrijvingsgelden + de bijkomende giften van de eerste inschrijvingen tot een bedrag van 3.500 €. Daarenboven heeft ons Rotary district nog een bijkomend bedrag van 3.500 € toegezegd. Samen 7.000 €… toch al een mooi startbedrag.

HOE DACHTEN JULLIE NOG BIJKOMENDE FONDSEN TE VINDE

Gerard:Enerzijds met de bijdragen van de deelnemers aan de wandelingen en de fietstocht. Daarbij hopen we dat de deelnemers zich inschrijven als een team en samen nog een gift bij vrienden, collega’s en familie inzamelen. Voor een bedrag van 250 € kunnen we een persoonlijke boom in de Druivenstreek aanplanten. Zo zijn er al vóór de start van onze actie toezeggingen voor geboortebomen!Door corona zijn er blijkbaar veel baby’s op komst in het voorjaar!En tot slot rekenen we nog op bedrijven en organisaties die ons financieel willen ondersteunen.

WAAR WILLEN JULLIE DE BOMEN PLANTEN?

Gerard:We wilden graag bomen aanplanten op bedrijfsterreinen, schoolpleinen of omgevingen van woonzorginstellingen. Met de provincie Vlaams Brabant bekijken we of we hiervoor nog subsidies kunnen ontvangen. En natuurlijk met de gemeenten bespreken we of er in de gemeente zelf mogelijkheden zijn. We hebben hiervoor nog wat tijd want het plantseizoen is pas voorzien in het najaar. Maar iedereen die een perceel grond heeft en hier bomen op wil laten planten mag met ons altijd contact opnemen !

Hier Hoeilaart maart/april 2021