Nieuwjaarsbrief

Beste lezers,

Al bijna een half jaar zijn verlopen sinds ik op 1 juli het voorzitterschap van RCOZ begon !
Ik had me deze maanden natuurlijk wel anders voorgesteld. Zo hebben we de afgelopen maanden de fysieke bijeenkomsten vervangen door online-vergaderingen en zo het contact met de leden onder elkaar kunnen behouden. Maar de online-vergaderingen vervangen natuurlijk niet het warme contact, het elkaar in de ogen kijken, de spontaniteit. Velen van onze leden zijn professioneel al tijdens de dag aangewezen op telewerk en het is begrijpelijk dat er ’s avonds eerder een behoefte is aan een gezellig fysiek samenzijn. Het gemis hieraan weegt voor sommigen zwaarder dan voor anderen. Het is dan ook belangrijk dat we elkaar blijven ondersteunen in deze moeilijke periode. Elkaar gewoon eens bellen. Hoe vaak wordt dat nog gedaan in deze tijd van ‘sociale’ media?

Maar ondanks de Corona perikelen blijven we onze goede doelen financieel ondersteunen. Dit is mogelijk onder meer dankzij de opbrengst van onze jaarlijkse eenmalige aankoop van champagne en van de roze spaarvarkentjesactie bij de handelaars. Zo konden we opnieuw het jaarlijks kerstfeest voor de kinderen en begeleiders van Kinderdorp, weliswaar met een alternatieve formule, organiseren en voor de nodige cadeautjes zorgen.
En naast onze vele overige goede doelen, konden we Voedselhulp dit jaar opnieuw helpen. Meer dan ooit heeft deze organisatie in deze moeilijke tijden behoefte aan onze steun.

Ook wil ik langs deze weg nogmaals onze nieuw verkozen voorzitster Kristine Peeters feliciteren en al de leden van haar bestuur. De aangename samenwerking binnen het huidige bestuur zal zich zeker verder zetten in het volgende werkjaar.

En tot slot kom ik tot de lente actie van RCOZ ‘Wandel en fiets voor meer groen en natuur in de Druivenstreek’. Deze actie zal op 21 maart 2021 van start gaan en er zal hierover in de volgende weken nog uitgebreid over worden gecommuniceerd.

En dan rest mij nog om jullie het allerbeste voor 2021 te wensen en hopelijk het snel achterlaten van de huidige anderhalvemetersamenleving.

Vriendelijke groeten,
Gerard Hof
Voorzitter RCOZ